Проектний менеджмент

Згідно з американським національним стандартом ANSI PMBoK, корпоративні системи управління проектами застосовуються для досягнення чітко поставлених цілей окремих проектів в динамічній рівновазі між обсягами роботи, ресурсами, можливими ризиками, часом та якістю результатів. Проектний менеджмент допомагає досягати успіху, якщо дотрімується чіткого плану, мінімізує ризики, стримує відхилення від плану та здійснює ефективне керування змінами в проектах. Управління бізнесом можна організувати як ланцюжок проектів.

Що таке проект?

Згідно Project Management Body of Knowledge (PMBoK), проектом вважається сукупність робіт, спрямована на досягнення конкретної мети. Типові проекти: проведення рекламної кампанії, переїзд у новий офіс, розробка сайту. Кожен проект має початок і кінець.
Фото Проект в Бітрікс24

Проектне управління

Проектне управління – це окремий напрямок у менеджменті, зі своїми теоріями, показниками і критеріями успіху.

Державне замовлення вважається завершеним після виконання всіх умов, прописаних у договорі. Управління реалізацією проекту в цьому випадку вимагає слідування букві контракту: скрупульозного виконання термінів, технічних умов, регламентів, тендерної документації.

А комерційні проекти вважаються завершеними, якщо замовник задоволений. Так розробляють дизайн-проекти інтер'єрів, рекламні макети, шаблони сайтів. Для управління такими проектами краще підходять гнучкі методики SCRUM.

Компанії, що надають складні послуги, успішно застосовують системний підхід до управління проектами.
Фото Проектне управління в Бітрікс24

Складові управління проектом

Управління проектом складається з таких елементів:
  • Управління бюджетом проекту
  • Управління часом і термінами проекту
  • Управління комунікаціями проекту
  • Управління командою проекту
  • Управління змінами в проекті
Фото Складові управління проектом в Бітрікс24

На постановку завдання у «Бітрікс24» потрібно 5 хвилин

Завдання ставляться для виконання угод та обслуговування контрагентів. Завдання прив'язуються до проектів або робочим групам. У завданнях призначаються виконавці, співвиконавці та спостерігачі. У картках завдань встановлюються терміни, в них завантажуються файли, документи.
Фото Постановка завдання в Бітрікс24

Поставлені в «Бітрікс24» завдання відображаються у вигляді діаграми Ганта

Завдяки цьому наочно видно, як виконання одних завдань впливає на інші завдання в проекті, що відбувається зі строками проекту, які ризики проекту з’являються.
Фото Завдання в діаграмах в Бітрікс24

Облік часу на виконання завдання

У «Бітрікс24» передбачена система управління ресурсами проекту. CRM враховує витрати робочого часу конкретних виконавців і зіставляє їх із запланованими за завданнями трудовитратами. Облік часу в окремих завданнях, розкладах на день і загалом в календарі «Бітрікс24» робить управління строками проекту простіше і точніше.
Фото Облік часу на виконання завдання в Бітрікс24

Зведення по виконанню завдань

Автоматизація проектної діяльності за допомогою «Бітрікс24» полегшує керівнику контроль за допомогою звітів в режимі реального часу. В розділі «Керую» доступне зведення по виконанню завдань підлеглими. Розділ «Проекти» допомагає керувати загальним ходом проекту.
Фото Зведення по виконанню завдань в Бітрікс24

«Бітрікс24» - це не тільки проектний менеджмент

Це все, що необхідно для організації роботи компанії. Інструменти тісно взаємопов'язані, а це означає, що вам не доведеться перемикатися між різними сервісами. Почати працювати можна відразу після реєстрації. Досить будь-якого браузера. Не потрібно встановлювати ПО. Не потрібно впроваджувати. Не потрібно вчитися, щоб освоїти.

Фото «Бітрікс24» - це не тільки проектний менеджмент
Більш 12 000 000 компаній вже використовують Бітрікс24 Приєднуйтесь!