Умови конфіденційності

Група компаній «1С-Бітрікс» (далі - 1С-Бітрікс) поважає право кожної людини на конфіденційність.

Для використання деяких служб, програм і продуктів «1С-Бітрікс» (далі - Продукти «1С-Бітрікс») може знадобитися проходження процедури реєстрації або надання персональної інформації «1С-Бітрікс». Реєстрація може знадобитися для доступу до деяких функцій сайтів або участі в рекламних акціях. Умови про конфіденційність містять поясненн , як використовується така інформація. Уважно ознайомтеся з цими Умовами про конфіденційність і при необхідності поставте запитання.

Ці Умови про конфіденційність персональної інформації (далі - Умови про конфіденційність) регулюють відносини між «1С-Бітрікс» та будь-якою фізичною особою, суб'єктом підприємницької діяльності фізичною особою, юридичною особою (далі - Користувач) з обробки персональної інформації Користувача (згідно Закону України «Про захист персональних даних»), включаючи, крім іншого, збирання, використання, збереження та безпеку наданої Користувачем та/або зібраної у Користувача інформації. Дія цих Умов про конфіденційність поширюється на всю інформацію, яку «1С-Бітрікс» та/або його афілійовані або інші уповноважені особи, що діють від імені 1С-Бітрікс, можуть отримати про Користувача під час використання ним будь-якого з Продуктів «1С-Бітрікс».

Звертаємо Вашу увагу: використання Продуктів «1С-Бітрікс» означає Вашу повну згоду з усіма положеннями цих Умов про конфіденційність та зазначеними в них умовами обробки Вашої персональної інформації. Якщо Ви не згодні беззастережно прийняти всі положення цих Умов про конфіденційність, Ви не маєте права використовувати Продукти «1С-Бітрікс» і повинні видалити всі їх компоненти зі свого комп'ютера (ЕОМ).

Ви визнаєте, що згода на надання персональної інформації, дана Вами відповідно до цих Умов про конфіденційність в рамках відносин з однією з осіб, що входять до ГК «1С-Бітрікс», поширюється на всіх осіб, що входять до ГК «1С-Бітрікс».

1. Персональна інформація, що збирається і обробляється «1С-Бітрікс»

У рамках цих Умов про конфіденційність під персональною інформацією розуміється:

  1.1. Інформація (включаючи, але не обмежуючись, персональні дані), яку Користувач самостійно надає «1С-Бітрікс» при здійсненні дій, спрямованих на реєстрацію Продуктів «1С-Бітрікс» (в т.ч. активація) або в рамках їх використання (в т.ч. створення облікового запису, звернення до служби підтримки). Інформація надається шляхом заповнення Користувачем відповідних форм, при цьому обсяг надання інформації при заповненні необов'язкових полів зазначених форм визначається Користувачем самостійно.
  1.2. Інформація, що отримується автоматично при використанні Продуктів «1С-Бітрікс» Користувачем, в т.ч. з cookies (при завантаженні матеріалів сайтів «1С-Бітрікс», автоматично перевіряються відомості про систему Користувача; при використанні інструментів спілкування Користувачем, можуть бути збережені матеріали та повідомлення, які він відправляв і отримував, при цьому «1С-Бітрікс» залишає за собою право перевіряти зміст спілкування Користувача на своїх сайтах).
  1.3. Інша інформація про Користувача, яку отримує «1С-Бітрікс» виключно в зазначених у розділі 2 цих Умов про конфіденційність цілях.

2. Цілі збору та обробки персональної інформації користувачів

Збір, зберігання та обробка зазначеної у розділі 1 цих Умов про конфіденційність інформації здійснюється виключно у таких конкретних цілях:

  2.1. Для ідентифікації Користувача при використанні Продуктів «1С-Бітрікс»;
  2.2. Для персоналізації обліку відвідувань (у тому числі з метою надання персоналізованих послуг Користувачеві) та реєстрації дій Користувача «1С-Бітрікс» використовує Cookies .
  2.3. Для здійснення взаємодії з Користувачем у рамках укладених з «1С Бітрікс» договорів або угод.
  2.4. Проведення статистичних та інших досліджень на основі знеособлених даних (в т.ч. для з'ясування думки користувачів про різні продукти та послуги, що надаються «1С- Бітрікс»).

3. Умови обробки персональної інформації користувача та її передачі третім особам

  3.1. Зберігання (у тому числі зміна та видалення) персональної інформації користувачів здійснюється відповідно до функціонального призначення конкретних Продуктів «1С- Бітрікс», технічної документації до них, а також Ліцензійної угоди на їх використання.
  3.2. Розкриття персональної інформації третім особам здійснюється наступних випадках :

   3.2.1. Користувач завчасно висловив свою згоду на таке розкриття.
   3.2.2. Передача необхідна для виконання договору, стороною якого або вигодонабувачем або поручителем за яким є Користувач, а також для укладення договору з ініціативи Користувача або договору, за яким Користувач буде вигодонабувачем або поручителем.
   3.2.3. Передача необхідна для захисту прав і законних інтересів «1С-Бітрікс» або третіх осіб у випадках, коли Користувач порушує авторські права «1С-Бітрікс» та/або відповідну Ліцензійну угоду.
   3.2.4.Передача необхідна для здійснення правосуддя, виконання судового акта, акта іншого органу або посадової особи, що підлягають виконанню відповідно до законодавства України про виконавче провадження або інших передбачених чинним законодавством України випадках.
  3.3. При обробці персональних даних користувачів «1С-Бітрікс» керується Законом України «Про захист персональних даних».

4. Обмеження відповідальності

  4.1. «1С-Бітрікс» не ініціює розміщення персональної інформації при використанні Продуктів «1С-Бітрікс», не контролює її достовірність і актуальність, проте «1С-Бітрікс» залишає за собою право вимагати підтвердження достовірності переданої йому інформації Користувачем.
  4.2. При розміщенні (наданні «1С- Бітрікс») персональної інформації третіх осіб Користувач гарантує, що отримав всі необхідні дозволи та згоди на зазначені дії, а також гарантує повну та беззастережну згоду цих осіб з усіма положеннями цих Умов про конфіденційність.
  4.3. «1С-Бітрікс» не несе відповідальності за збір, зберігання та обробку персональної інформації програмним забезпеченням сторонніх розробників, включених до Продуктів «1С-Бітрікс», за умови повідомлення про такий статус програмного забезпечення Користувача.
  4.4. «1С-Бітрікс» не може зберегти конфіденційність персональної інформації Користувача, публічний доступ до якої надано самим Користувачем внаслідок функціональних призначень відповідного Продукту «1С- Бітрікс»; Користувач погоджується з тим, що при використанні таких Продуктів певна частина його персональної інформації стає доступною для необмеженого кола осіб.

5. Захист персональної інформації

«1С-Бітрікс» приймає необхідні правові, організаційні та технічні заходи або забезпечує їх прийняття для захисту персональних даних від неправомірного або випадкового доступу до них, знищення, зміни, блокування, копіювання, надання, розповсюдження персональних даних, а також від інших неправомірних дій стосовно персональної інформації, в тому числі:

 • Використовує RSA-шифрування в Продуктах «1С-Бітрікс».
 • Надає при необхідності двоетапну аутентифікацію для доступу до облікового запису.
 • Здійснює захист авторизованих сесій.
 • Постійно удосконалює способи збору, зберігання і обробки даних.

6. Прикінцеві положення

  6.1 Ці Умови про конфіденційність можуть бути змінені «1С-Бітрікс» в односторонньому порядку шляхом розміщення їх нової редакції в мережі Інтернет за адресою http://www.bitrix24.ua/about/privacy.php/. У разі розбіжності Умов про конфіденційність з положеннями Ліцензійної угоди з Користувачем, переважну силу має Ліцензійна угода.

7. Контактна інформація «1С-Бітрікс»

Товариство з обмеженою відповідальністю «1С-Бітрікс»
01004, м. Київ, вул. Шовковична, 42-44
www.1c-bitrix.ua

Служба техпідтримки :
www.bitrix24.ua/support/helpdesk/

Cookies - невеликі текстові файли, які сайт відправляє на комп'ютер Користувача для врахування його дій в Інтернеті.

2 000 000+
компаній
вже використовують Бітрікс24