Умови конфіденційності

Компанія «Бітрікс24» (далі — Бітрікс24) поважає право кожної людини на конфіденційність.

Для використання деяких служб, програм і продуктів «Бітрікс24» (далі - Продукти «Бітрікс24») може знадобитися проходження процедури реєстрації або надання персональної інформації «Бітрік24с». Реєстрація може знадобитися для доступу до деяких функцій сайтів або участі в рекламних акціях. Умови про конфіденційність містять поясненн , як використовується така інформація. Уважно ознайомтеся з цими Умовами про конфіденційність і при необхідності поставте запитання.

Дані Умови про конфіденційність регулюють відносини між «Бітрікс24» і будь-якою фізичною особою, індивідуальним підприємцем, юридичною особою (далі – Користувач) з обробки Персональної інформації, включаючи, крім іншого, збирання, використання, збереження і безпеку наданої Користувачем і/або зібраної у Користувача інформації. Дія цих Умов конфіденційності поширюється на всю інформацію, яку «Бітрікс24» та/або його афілійовані або інші уповноважені особи, які діють від імені «Бітрікс24», можуть отримати про Користувача під час використання ним будь-якого з Продуктів «Бітрікс24».

Звертаємо Вашу увагу: використання Продуктів «Бітрікс24» означає Вашу повну згоду з усіма положеннями цих Умов щодо конфіденційності та зазначених у них умов обробки Вашої Персональної інформації. Якщо Ви не згодні беззастережно прийняти всі положення цих Умов конфіденційності, Ви не маєте права використовувати Продукти «Бітрікс24» і повинні видалити всі їх компоненти зі свого комп'ютера (ЕОМ).

1. Персональна інформація, що збирається і обробляється «Бітрікс24»

У рамках цих Умов про конфіденційність під персональною інформацією розуміється:

  1.1. Інформація (включаючи, але не обмежуючись, персональні дані), яку Користувач самостійно надає «Бітрікс24» при здійсненні дій, спрямованих на реєстрацію Продуктів «Бітрікс24» (у т. ч. активація) або в рамках їх використання (в т. ч. створення облікового запису, звернення в службу підтримки). Інформація надається шляхом заповнення Користувачем відповідних форм, при цьому обсяг надання інформації при заповненні необов'язкових полів зазначених форм визначається Користувачем самостійно.
  1.2. Інформація, що отримується автоматично при використанні Продуктів «Бітрікс24» Користувачем, у т. ч. з cookies (при завантаженні матеріалів сайтів Бітрікс24, автоматично перевіряються відомості про систему Користувача; при використанні інструментів спілкування Користувачем, можуть бути збережені матеріали та повідомлення, які він відправляв і отримував, при цьому «Бітрікс24» залишає за собою право перевіряти зміст спілкування Користувача на своїх сайтах).
  1.3. Користувальницькі дані — будь-яка інформація завантажена (внесена) Користувачем в Продукти «Бітрікс24».
  1.4. Інша інформація про Користувача, яку отримує «Бітрікс24» виключно в зазначених у розділі 2 цих Умов про конфіденційність цілях.

2. Цілі збору та обробки персональної інформації Користувачів

Збір, зберігання та обробка зазначеної у розділі 1 цих Умов про конфіденційність інформації здійснюється виключно у таких конкретних цілях:

  2.1. Для ідентифікації Користувача при використанні Продуктів «Бітрікс24»;
  2.2. Для персоналізації обліку відвідувань (у тому числі з метою надання персоналізованих послуг Користувачеві) та реєстрації дій Користувача «Бітрікс24» використовує Cookies .
  2.3. Для здійснення взаємодії з Користувачем у рамках укладених з «Бітрікс24» договорів або угод.
  2.4. Проведення статистичних та інших досліджень на основі знеособлених даних (у т.ч. для з'ясування думки користувачів про різні продукти та послуги, що надаються «Бітрікс24»).

3. Умови обробки персональної інформації Користувача та її передачі третім особам

  3.1. Зберігання (у тому числі зміна та видалення) персональної інформації користувачів здійснюється відповідно до функціонального призначення конкретних Продуктів «Бітрікс24», технічної документації до них, а також Ліцензійної угоди на їх використання.
  3.2. Розкриття персональної інформації третім особам здійснюється наступних випадках :

   3.2.1. Користувач завчасно висловив свою згоду на таке розкриття.
   3.2.2. Передача необхідна для виконання договору, стороною якого або вигодонабувачем або поручителем за яким є Користувач, а також для укладення договору з ініціативи Користувача або договору, за яким Користувач буде вигодонабувачем або поручителем.
   3.2.3. Передача необхідна для захисту прав і законних інтересів «Бітрікс24» або третіх осіб у випадках, коли Користувач порушує авторські права «Бітрікс24» та/або відповідну Ліцензійну угоду.
   3.2.4. Передача необхідна для підключення та/або реєстрації сторонніх програмних продуктів (див. розділ Каталог сторонніх додатків «Маркетплейс») на ім'я Користувача або організації, інтереси якої представляє Користувач.
   3.2.5. Передача необхідна для здійснення правосуддя, виконання судового акта, акта іншого органу або посадової особи, що підлягають виконанню відповідно до законодавства України про виконавче провадження або інших передбачених чинним законодавством України випадках.
  3.3. При обробці персональних даних користувачів «Бітрікс24» керується Законом України №2297 «Про персональні дані».

4. Каталог сторонніх застосунків «Маркетплейс»

  4.1. Каталог «Маркетплейс» - це вебслужба, що дозволяє завантажувати, купувати, встановлювати й оцінювати продукти та сервіси сторонніх розробників, сумісних з Продуктами «Бітрікс24».
  4.2. При підключенні продуктів і сервісів з Каталогу «Маркетплейс», регулювання питання про конфіденційність Персональної інформації, що передається Користувачем розробникам сторонніх продуктів і сервісів, цілком та повністю лежить на зазначеному сторонньому розробнику і підпадає під умови відповідних документів про конфіденційність Персональної інформації.
  4.3. Встановлюючи і використовуючи в тій чи іншій формі сторонні продукти або послуги, які використовуються для обробки даних, внесених в Продукти «Бітрікс24», Користувач надає «Бітрікс24» дозвіл на забезпечення доступу для цих сторонніх продуктів і сервісів до даних Користувача. «Бітрікс24» не несе ніякої відповідальності за розкриття, модифікацію або видалення даних Користувача в результаті такого доступу.

5. Обмеження відповідальності

5.1. «Бітрікс24» не ініціює розміщення Персональної інформації при використанні Продуктів «Бітрікс24», не контролює її достовірність і актуальність, проте «Бітрікс24» залишає за собою право вимагати підтвердження достовірності, переданої йому інформації Користувачем.
5.2. При розміщенні (наданні Бітрікс24) Персональної інформації третіх осіб Користувач гарантує, що отримав всі необхідні дозволи та згоди на зазначені дії, а також гарантує повну і беззастережну згоду цих осіб з усіма положеннями цих Умов про конфіденційність.
5.3. Бітрікс24 не несе відповідальності за збір, зберігання та обробку Персональної інформації програмним забезпеченням сторонніх розробників, включених в Продукти «Бітрікс24».
5.4. Бітрікс24 не може зберегти конфіденційність Персональної інформації Користувача, публічний доступ до якої надано самим Користувачем в силу функціональних призначень відповідного Продукту «Бітрікс24»; Користувач погоджується з тим, що при використанні таких Продуктів певна частина його Персональної інформації стає доступною для необмеженого кола осіб.

6. Захист Персональної інформації

«Бітрікс24» приймає необхідні правові, організаційні та технічні заходи або забезпечує їх прийняття для захисту Персональної інформації від неправомірного або випадкового доступу до них, знищення, зміни, блокування, копіювання, надання, поширення персональних даних, а також інших неправомірних дій стосовно Персональної інформації, у тому числі:
 • Використовує RSA шифрування в Продуктах «Бітрікс24».
 • Надає при необхідності двоетапну перевірку для доступу до облікового запису.
 • Здійснює захист авторизованих сесій.
 • Постійно вдосконалює способи збору, зберігання і обробки даних.

7. Заключні положення

Дані Умови про конфіденційність можуть бути змінені «Бітрікс24» в односторонньому порядку шляхом розміщення їх в новій редакції в мережі Інтернет за адресою http://bitrix24.ua/about/privacy.php. У разі розбіжності Умов конфіденційності з положеннями Ліцензійної угоди з Користувачем, переважну силу має Ліцензійну угоду.