Згода на обробку персональних даних

Згода на обробку персональних даних

Цим відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" № 2297-VI від 01.06.2010 р. вільно, власною волею і в своєму інтересі висловлюю свою безумовну згоду на обробку моїх персональних даних Товариством з обмеженою відповідальністю "Бітрікс24" (ідентифікаційний код 36149063), зареєстрованим відповідно до законодавства України, місцезнаходження: 01601, м. Київ, Спортивна площа, 1А. БЦ «Гулівер», вежа A, поверх 24, як володільцем персональних даних (далі за текстом – "Володілець") .

Персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована. Дана Згода видана мною на обробку наступних персональних даних:

 • Прізвище, ім'я та по батькові;
 • Дата народження;
 • Адреса електронної пошти;
 • Мобільний телефон;
 • Поштова адреса;
 • IP - адреса;
 • Місце роботи та займана посада.

Згоду надано Володільцю для здійснення наступних дій з моїми персональними даними з використанням засобів автоматизації та / або без використання таких засобів: збирання, систематизація, реєстрація , накопичення, зберігання, адаптування , уточнення (оновлення, зміна), використання, поширення (у тому числі - передача) , знеособлення, видалення, знищення , а також здійснення будь-яких інших дій, передбачених чинним законодавством України як неавтоматизованими, так і автоматизованими способами. Обробка персональних даних здійснюється Володільцем відповідно до Умов конфіденційності.

Дана Згода надається Володільцю для обробки моїх персональних даних в наступних цілях:

 • надання мені послуг / робіт / товарів Володільця;
 • направлення на мою адресу повідомлень, що стосуються послуг, що надаються / робіт / товарів Володільця;
 • надання мені клієнтської і технічної підтримки при виникненні проблем, пов'язаних з використанням програмних продуктів Володільця ;
 • підготовки та направлення відповідей на мої запити;
 • надання мені можливості участі у форумах сайту;
 • на передання наданих мною персональних даних третім особам, перелік яких розміщений за адресою: https://www.bitrix24.ua/partners/ для обробки з метою, аналогічних цілям Володільця.

Дана Згода надається під час реєстрації в інформаційно-телекомунікаційній системі Володільця шляхом проставлення відмітки про надання дозволу на обробку своїх персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки. Дана Згода діє безстроково з моменту надання даних і може бути відкликана мною шляхом направлення відповідного повідомлення на електронну адресу: privacy@bitrix24.ua

У разі відкликання мною згоди на обробку персональних даних Володілець має право продовжити обробку персональних даних без моєї згоди за наявності підстав, зазначених у пунктах 2 – 6 частини 1 статті 11, частини 2 статті 7 Закону України "Про захист персональних даних" № 2297-VI від 01.06.2010 р. , а також на інших підставах, встановлених законодавством.